Æblet og Gåsen

Latest Picture

Latest Picture

Shouts | All >>

Updating...

This is a reply to message 5005.

First message in the thread is 5003.

Endelig Dagsorden AGPU 2024

Written by Chiquita.

2024-04-24 13:07:27

Vi skrev i indkaldelsen, at forslag der ønskes behandlet på AGPU enten kunne stilles i tråden under indkaldelsen eller sendes per mail til committee.

Dette for at undgå, at vi skulle gennemlæse hele forum for evt. tidligere fremførte forslag, med risiko for at vi overså eller misforstod noget.

Vi har medtaget alle indkomne forslag fra tråden og mails i den endelige dagsorden.

There is 1 direct reply to this message