Æblet og Gåsen

Latest Picture

Latest Picture

Shouts | All >>

Updating...

This is a reply to message 5003.

First message in the thread is 5003.

*UDDYBET* Endelig Dagsorden AGPU 2024

Written by 2.8 Seconds.

2024-04-22 23:24:30

AGPU DAGSORDEN 2024

1. Valg af ordstyrer og referent

2. GM's beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

~

4.1. Tilføjelse efter den nuværende tekst i §4 Stk 5 i vedtægterne:

"Committee offentliggør på foreningens hjemmeside den endelige dagsorden - inklusive indkomne forslag - umiddelbart efter fristens udløb."

Begrundelse: Forslaget skyldes at indkomne forslag og endelig dagsorden ikke blev offentliggjort sidste år. Det er helt almindeligt at den endelige dagsorden bliver offentliggjort.

4.2. Et nyt Stk 7 i §4 i vedtægterne:

"Forslag der i deres essens er blevet afvist på et AGPU kan ikke optages til behandling på AGPU det følgende år."

4.3. Run fee afskaffes

Samtidig hæves prisen på en streg på streglisten til en tier.

Begrundelse: Det er for bøvlet, og folk betaler ikke alligevel. Folk kan ikke finde ud af beløbet, og hvad det egentlig dækker og ikke dækker.

4.4. Run Fee indsamles af committee

Haren kompenseres baseret på udgifter til indkøb af mel, drink stop og drikkevarer til cirkel.

Begrundelse: Det vil betyde, at der selv på mindre populære tidspunkter, hvor der ikke dukker så mange op, vil kunne kompenseres for udgifter. På den måde undgås risiko for, at man fravælger at være hare, fordi udgifter til sådanne løbsdage ikke vil blive dækket på samme måde som på mere populære tidspunkter. Det vil også betyde, at haren fortsat kan vælge at lade pack betale for eget drinkstop på løbet. (Man må ellers formode, at har man betalt run fee, så betaler haren drinkstop på diverse barer, der indgår som officielle DS).

4.5. Kontingent sættes op til 2x200kr og runfee er fortsat 25kr/løb.

Betal 1000kr for et helt års kontingent og så er alle regulære ugeløb GRATIS.

Det betyder samtidig at klubben betaler runfee for de medlemmer som har betalt 1000kr i kontingent. Jeg ved ikke hvordan de administrer dette i f.eks. CH3 men jeg forestiller mig at der kunne laves en opgørelse per kvartal med runfee fra klubben til skal vi kalde dem VIPs (ikke at forveksle med Viking Puker) så hares i den periode således modtager runfee fra VIPs fra klubkassen.

4.6. Fast løbsdag er tirsdag hele året.

Derudover kan der laves løb i weekender, lørdage osv. som man lyster.

4.7. Committee vælges samlet på AGPU.

Begrundelse: Der er i princippet gode ting ved den nuværende nye løsning men der er faktisk lavet et committee dokument som kan hjælpe den til enhver tid siddende committee. Derudover så gør det faktisk committee særdeles sårbar med den nuværende nye ordning, hvis et medlem trækker sig før tid.

5. Valg af Hare Raiser

6. Valg af Committee og suppleanter

~

6.1. Valg af GM

6.2. Valg af Hash Sec.

6.3. Valg af suppleant 1

6.4. Valg af suppleant 2

7. Valg af Hash Cash Rev

8. Drøftelse af Nash Hash 2026

9. Eventuelt

There are no replies to this message