Æblet og Gåsen

Latest Picture

Latest Picture

Shouts | All >>

Updating...

Shout

This is the first messsage in a new thread.

Referat fra AGPU 2019

Written by 2.8 Seconds.

2019-04-27 20:25:32

1. Valg af ordstyrer

Spicy er dirigent. Han konstaterer, at der er indkaldt rettidigt.

2. Valg af referent

2.8 Seconds er referent.

3. GM's beretning

GM mindes de gode gamle dage, inden der blev udformet vedtægter til ÅH3. I sin tid var der langt flere, der ønskede at være med i committee, end der var plads til. Det er ikke længere tilfældet, og sådan gik det til, at Bear blev valgt som GM. I det forgangne år har vi løbet en hel masse løb, afholdt og deltaget i en hel masse arrangementer, og der er blevet drukket en hel masse øl. Der er kommet hashere til, mens andre ikke længere er iblandt os. En skål for Charlie Brown, som samtidig takkes for sit sidste after-hash.

GM holder en brandtale om, hvordan hash-ånden tilsiger anarki i langt større grad end at fastlægge og følge vedtægter. Han brokker sig over, at ingen har taget mærkelige arrangementer med hjem fra udlandet – men må se sig rettet, da to af vores hashere i efteråret netop har taget ScandiJock hjem til 2020. To andre hashere har købt sig et værtshus, som man nu kan tillade sig at kalde et hash house. GM opfordrer til at passe på med ”plejer” og til at servere griseører.

GM ønsker sig, at vi sløjfer resten af dagsordenen frem til valg af committee og andre poster, vel vidende at det er ønske*ænkning. Endelig takker GM den afgående committee for indsatsen i det forgangne år: InterHash Sec. for at skaffe hares hver uge – hvilket dog er en opgave, som han har varetaget i kraft af at være hare raiser. Hash Cash for at holde styr på kassebeholdningen og at indkøbe diverse jubilæumsgaver. Hash Sec for i nogen grad at tøjle den anarkistiske GM og at sørge for, at han ikke får for mange opgaver, som han alligevel ikke udfører.

4. Regnskabsaflæggelse

Den famøse 25-øre, som er diskuteret på tidligere års AGPU, er forsvundet af beholdningen. Der er i det forgangne år brugt 1.744 kr. mere, end der er indgået, hvilket stemmer overens med committees hensigt. Der er udover det præsenterede regnskab en mindre kontantbeholdning og et lager hos haberdasherne. Dette er ikke medtaget i regnskabet af hensyn til ferierende haberdashere under regnskabets udformning. Regnskabet er revideret og godkendt af Hash Cash Rev.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er indgået ét rettidigt forslag til årets AGPU. Forslaget er, at vi dropper jubilæumsgaverne med undtagelse af krus til løb 50 og vandrepokalen til løb 1111. Dette bygger på et indtryk af, at modtagerne ikke sætter pris på gaverne, og at det er et stort arbejde og udgift at indkøbe gaverne.

Forslaget nedstemmes, og flere af de tilstedeværende giver udtryk for at være ovenud tilfredse med sine jubilæumsgaver.

6. Valg af Hare Raiser

Soaked Arse modtager ikke genvalg.

E.T. nomineres og modtager valg.

E.T. er valgt ved fredsvalg.

7. Valg af committee og suppleanter

7.1. Valg af Grand Master

Bear modtager genvalg.

Bear er valgt ved fredsvalg, dog utilfreds med at der ikke blev kampvalg.

7.2. Valg af Hash Cash

Mother Goose modtager ikke genvalg.

Hitman stiller op.

Hitman er valgt ved fredsvalg.

7.3. Valg af Hash Sec

2.8 Seconds modtager genvalg.

2.8 Seconds er valgt ved fredsvalg.

7.4. Valg af Interhash Sec

Soaked Arse modtager ikke genvalg, men gør kort rede for hvad Interhash Sec posten går ud på, så eventuelle opstillede ved, hvad de går ind til.

Spiderman nomineres og modtager valg.

Massive Attack nomineres, men modtager ikke valg.

Righthanging nomineres, men modtager ikke valg.

Late Commer nomineres, men modtager ikke valg.

Spiderman er valgt ved fredsvalg.

7.5. Valg af Suppleant 1

Righthanging modtager genvalg.

Righthanging er valgt ved fredsvalg.

7.6. Valg af Suppleant 2

E.T. modtager genvalg.

Massive Attack stiller op.

Massive Attack er valgt.

8. Valg af Hash Cash Rev

Hitman stiller op.

Mother Goose stiller op.

Massive Attack nomineres og modtager valg.

Chief Sitting Bull stiller op ved brevopstilling.

Mother Goose er valgt.

9. Eventuelt

9.1. ÅH3 jubilæum

Klubben har snart 30 års jubilæum, og det bliver sjovt. Husk at melde jer til.

9.2. Tøjudvalg

Der opfordres til et tøjudvalg. E.T., Massive Attack, Spiderman og Ball Breaker melder sig. E.T. indkalder.

9.3. Fredagsøl

Fredagsølindkalderen taler lidt om fredagsøl. Han er god til at indkalde.

9.4. Hash Music

Hash Music kommer ikke meget på løb for tiden. Han vil gerne have en ny til posten, hvilket dog ikke kan komme på valg under eventuelt. Der opfordres til sangaftner.

9.5. Uddelegering

Committee kan evt. uddelegere opgaver, så de ikke kommer til at sidde med det hele selv.

9.6. Oktoberfest

Flensborg H3 har genoptaget oktoberfesten, nu i Hamborg. Se opslag på hjemmesiden.

9.7. Lost control

Nogen har gang i en konkurrence om at drikke en masse Nordic Ale. Der skal godt nok også mange øl med en alkoholprocent på 0,5 til for at opnå beruselse.

9.8. En morsomhed

Hash Cash afslutter med en morsomhed:

Hvad sagde den ene snemand til den anden?

Her lugter lidt af gulerod.

9.9. Afrunding

GM tager det sidste ord. Han glæder sig over anarki og til det fremtidige samarbejde med hele klubben. Han indkalder snart til det første committeemøde.

Skål!

There are 2 replies to this message