Æblet og Gåsen

Latest Picture

Latest Picture

Shouts | All >>

Updating...

Shout

This is the first messsage in a new thread.

Rerun #1612

Written by Spiderman.

2016-10-15 13:26:19

Rerun: # 1612

Data: 02 sierpnia 2016

Miejsce: Orle Gniazdo, Las Skade

ZajÄ?ce: Cholera Spicy & Mother Goose

   Nie mniej ni? 20 Hashers up na tej cienkiej letni dzieÅ?. Wystarczy Borg byÅ? w 6. wyÅ?cigu bum bum. Nie byÅ?o równie? virgin nazywa Jens a potem po prostu Jens. ZostaÅ? przypadkowo przeciÄ?gniÄ?ty przez Porngangster.

   MC mógÅ? byÄ? jednym z wielu, ale przypuszczenie musi byÄ? Righthanging. JeÅ?li chcesz przeanalizowaÄ? notatki, to nie jest wykluczone, ?e zajÄ?ce powiedziaÅ? 5 na haku, gdybyÅ?my mieli spotkaÄ? hak.

   WyÅ?cig, który rozpoczyna siÄ? w lesie, odbywa siÄ? czÄ?sto w lesie, i dlatego ten wyÅ?cig. Jednak nie byÅ? to objazd do obszaru Skade i budzi siÄ? z radoÅ?ci bezpieczeÅ?stwa gdy kilka stoners uruchomiony przez tego typu dzielnicach.

   W lesie doszliÅ?my bla sprawie podwójnego zasobnika znany równie? jako wielbÅ?Ä?da.

   W krÄ?gu nie mo?e zakazaÄ? na nakrycia gÅ?owy - kto wie!

   upadki w dóÅ?:    Stopy poszedÅ? Nied?wied? i Righthanging. NastÄ?pnie musi byÄ? bÅ?Ä?dem Spocone PiÅ?ki nie zanotowano.

Pivate: Nied?wied? (znowu) i #head

Dziewice: Jens - wniesionych przez Porngangster

ZajÄ?ce w osobie Pana pikantne i Mg.

Rebound: Nikt nie mo?e byÄ? zaskoczony.

Dzisiejsze fishhookers byÅ?o, czÄ?Å?Ä? 1: Porngangster Apple Jack Optimist (zwykle nie znajdzie Å?lady w lesie), Streaky i Pan Spicy (znowu dziwnego, ?e nie zostanÄ? zapisane sobie czas ...). Obszar 2: Breaker Ball, Porngangster Jens i Shakey Streaky Pussy (próbowaÅ? równie? zÅ?apaÄ? Jens opowiedzieÄ? o haczyków). Obszar 3: Breaker Ball, Harpo, Porngangster, Streaky i Jens (który chyba myÅ?laÅ?, ?e to inteligentny, aby iÅ?Ä? razem ...).

Rerun: Spiderman w jÄ?zyku polskim i Porngangster w Belgii.

Dla polskiej czÄ?Å?ci, chciaÅ?bym powiedzieÄ? przepraszam, jeÅ?li sÄ? tacy, którzy czytajÄ? to i po polsku.

There is 1 direct reply to this message