Æblet og Gåsen

Latest Picture

Latest Picture

Shouts | All >>

Updating...

Shout

This is the first messsage in a new thread.

Indkommende forslag til AGPU

Written by Viking Puker.

2016-04-24 11:37:32

Jeg har modtaget følgende forslag som vil blive behandlet på AGPU på fredag.

Forslag 1

Forslag fra Viking Puker

Vedtægternes

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af committee (bestyrelsen), der foruden Grand Master (GM, formand) består af Hash Cash (kasserer), Hash Sec (sekretær), Hare Raiser (hare raiser), Religious Advisor (RA) og Interhash Sec (InterHash sec). Committeemedlemmerne vælges af AGPU/EPU. Herudover vælges 2 suppleanter. Hvis et committeemedlem træder ud mellem 2 AGPU, indtræder suppleanten i committee. Committee kan i så fald beslutte at fordele posterne imellem sig på ny

Stk. 2. Committee leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og AGPUs/EPUs beslutninger.

Stk. 3. Committee fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Det foreslås ændret til

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af committee (bestyrelsen), der foruden Grand Master (GM, formand) består af Hash Cash (kasserer), Hare Raiser (hare raiser), og Interhash Sec (InterHash sec). Committeemedlemmerne vælges af AGPU/EPU. Herudover vælges 2 suppleanter. Hvis et committeemedlem træder ud mellem 2 AGPU, indtræder suppleanten i committee. Committee kan i så fald beslutte at fordele posterne imellem sig på ny

Stk 4

Committee udpeger et klubmedlem til den honorære titel RA (Religious Advisor) ved første committee møde efter AGPU og der efter ved behov. RA har retten til at tale i cirkler ved løb i andre klubber. Ved løb i AH3 har RA pligt til at bistå MC i cirklen ved uddeling af øl og ansvar for at der føres en stregliste. RA er ikke forpligtiget til at deltage i committee arbejde.

Baggrund

Committeen har i det normale ikke det store arbejde og det kan være svært at finde frivillige til at stille op til posterne. RA er dog en post der bruges i alle klubber og det giver derfor mening at der er en udpeget.

Forslag 2

Forslag stillet af Viking Puker

Vedtægternes § 4. AGPU (Generalforsamling) Stk. 1. AGPU er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. AGPU afholdes én gang årligt på en fredag i april eller maj. Der indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside. Stk. 3. Stemme- og taleberettigede på AGPU er alle medlemmer, der senest på dagen har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Dagsordenen for den AGPU skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. GMâ??s beretning
 2. Regnskabsaflæggelse
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af committee og suppleanter
 5. Valg af Hash Cash Rev
 6. Eventuelt

Forslaget er at Stk 4 ændres til

Stk. 4. Dagsordenen for den AGPU skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. GMâ??s beretning
 2. Regnskabsaflæggelse
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af committee og suppleanter. Committee vælges i følgende rækkefølge: GM, HashCash, HareRaiser, Interhash Sec, suppleant 1 og suppleant 2.
 5. Valg af Hash Cash Rev
 6. Eventuelt

Hvis forslag 1 ikke er godkendt så foreslås følgende Stk. 4. Dagsordenen for den AGPU skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. GMâ??s beretning
 2. Regnskabsaflæggelse
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af committee og suppleanter. Committee vælges i følgende rækkefølge: GM, HashCash, Hash Sec, HareRaiser, RA, Interhash Sec, suppleant 1 og suppleant 2.
 5. Valg af Hash Cash Rev
 6. Eventuelt

Baggrund

Det er altid en diskussion ved AGPU i hvilken rækkefølge committee skal vælges.

Forslag 3

Forslag fra Spiderman

Lørdagsløb starter kl 11.

Forslag 4

Forslag fra Spiderman

Headgear må bæreres i cirklen, hvis den indkaldte har et løbsnummer i 10 tabellen. Det skal ses som en ret i modsætning til en pligt. Retten udløber når man har passeret 1000 løb.

Forslag 5

Forslag fra Spiderman

Brandhaner passeres jævnligt ifm hash runs. Udover at udfylde et ærefuld hverv er de ofte smukke at betragte. Forslaget går hermed på, at disse ikke markeres ifm hash runs.

There are 3 replies to this message